• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Dlaczego warto inwestować w zdrowie prewencyjne?

Notariusz to profesja powszechnego zaufania, na co dzień ma on do czynienia z wieloma dokumentami wymagającymi dyskrecji, stąd jego opinia musi być być bez zastrzeżeń a historia niekaralności nie wzbudzający wątpliwości. W praktyce oznacza to, że do pracy w tym zawodzie niezbędne jest sądowe poświadczenie, że nie byliśmy karani za zbrodnie popełnione umyślnie. Ponieważ wykonywanie zawodu notariusza polega na działaniach prawnych, które mogą wywołać skutki prawne dla jego klientów, powinien on mieć nie tylko gruntowne wykształcenie, jednak również znajomość aktualnego prawa, a też wykazywać się daleko posuniętą ostrożnością i przemyślnością w działaniu – http://www.majewska-notariusz.pl/. Pomyłka notariusza może skutkować dla jego konsumenta nie tylko zaborem majątku, lecz nawet stratą wolności i zniesławieniem wobec opinii publicznej. Zadaniem urzędnika takiego jak notariusz Warszawa Ochota jest nadanie formy prawnej wszelkim sporządzanym dokumentom: umowom cywilno-prawnym, (jeżeli potrzebują one takiego potwierdzenia), testamentom, intercyzom; też stwierdzanie własnoręczności podpisu pod tego rodzaju aktami.

1. Znajdź więcej

2. Kliknij tutaj

3. Strona główna

4. Kliknij tutaj

5. Jak to zrobić

Categories: Artykuły gościnne

Comments are closed.